Naboorientering/ansøgning om dispensation.

Grundejerforeningen har modtaget en naboorientering fra Furesø Kommune, der udgør ansøgning om dispensation vedrørende delområde 5 (Green Garden). Du kan læse materialet her: Nabohøring delområde 5
Har du kommentarer skal disse være Grundejerforeningen i hænde senest onsdag den 3. september 2014 via gf.farumkaserne@gmail.com
Husk at oplyse både navn og adresse i din mail.

Comments are closed.