Naboorientering vedrørende “Kælkebakke”.

Grundejerforeningen har modtaget vedhæftede materiale fra Furesø Kommune. Materialet udgør naboorienteringen vedrørende vores “Kælkebakke” på området og eventuelle kommentarer hertil skal være Grundejerforeningen i hænde senest mandag d. 3. september 2012.

Med Venlig Hilsen

Carsten Ildor
Formand
Grundejerforeningen Farum Kaserne

>> Ansøgning om dispensation til kælkebakke og bålplads

>> Naboorientering

>> Oversigt over kasernen

>> Situationsplan af Kælkebakke

 

Comments are closed.