Naboorientering vedrørende Delområde 5 (NCC et-plans boliger i grå mursten)

Grundejerforeningen har modtaget følgende materiale fra Furesø Kommune. Materialet udgør naboorienteringen vedrørende vores Delområde 5 (NCC’s et-plans boliger i grå mursten) og eventuelle kommentarer hertil skal være Grundejerforeningen i hænde senest mandag d. 10. september 2012.

 

Med Venlig Hilsen

Carsten Ildor
Formand
Grundejerforeningen Farum Kaserne

>> Naboorientering

>> Opstalt

>> Plan

>> Snit

Comments are closed.