Med Nabohjælp er der altid nogen hjemme

De fleste beboere på Farum Kaserne er allerede tilmeldt Nabohjælp, og Grundejerforeningen vil gerne opfordre endnu flere til at tilmelde sig ordningen. Herunder kan du læse mere om ordningen samt tilmelding:

Sidste år var der over 42.000 indbrud i danske hjem. Det giver Danmark en kedelig andenplads i Europa, når det gælder indbrud. Men heldigvis kan vi selv gøre noget for at forebygge indbrud.

Undersøgelser har nemlig vist, at hvis du og dine naboer hjælper hinanden med at holde øje med jeres boliger og område – i ferier og i hverdagen – så kan I i fællesskab forhindre op til hvert 4. indbrud. 

Mange har allerede løse aftaler med venner og naboer om at være op-mærksomme, når de er på ferie. For at gøre det lettere at få aftalt nabo-hjælp samt at huske på, hvornår man skal være opmærksom på naboens tomme hus, har Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden udviklet hjem-mesiden Nabohjælp.dk og app’en Nabohjælp. 

Når du tilmelder din husstand til Nabohjælp, får du klistermærker til din postkasse og hoveddør. Du får også adgang til et digitalt nabohjælpssystem, der gør det lettere at koordinere nabohjælpen med dine naboer.

Sådan gør du:

  • Du tilmelder dig direkte på www.nabohjælp.dk eller app’en ’Nabo-hjælp’.
  • Har du ingen mobiltelefon eller e-mail, kan du udfylde og indsende tilmeldingsblanketen, som findes på www.nabohjælp.dk/materialer. Denne kan også rekvireres via Det Kriminalpræventive Råd, hvis man ingen computer har.
  • 7-10 hverdage efter tilmelding får du et velkomstbrev med klister-mærker og postkort til at invitere dine naboer med.
  • Du beslutter selv, hvilke naboer du vil invitere med i dit netværk og derved hvem, der får adgang til dine ferieoplysninger. Det behøver ikke være dem, der bor lige ved siden af.
  • Du inviterer dine naboer enten vha. de tilsendte postkort eller når du er logget ind på din profil. Din nabo skal efterfølgende acceptere din invitation via deres egen profil.
  • Når du tager på ferie, får dine naboer automatisk besked om, hvor-dan de kan hjælpe med at se efter din bolig, og de kan sende dig be-sked om, at ”alt-er-ok” derhjemme.
  • Når du tilmelder dig Nabohjælp, får du også adgang til et online ad-varselssystem, så du, dine naboer eller andre brugere i nærområdet kan give hinanden besked, hvis I oplever et indbrud eller uvedkom-mende gæster i kvarteret. Du bestemmer selv, om du vil modtage disse beskeder fra dit nærområde.

 

 

Comments are closed.