Manglende mobildækning

Grundejerforeningen modtager løbende en del henvendelser fra medlemmer vedrørende manglende/ingen mobildækning på kasernen. Vi har derfor rettet henvendelse til kommune vedrørende deres behandling af ansøgning om udbygning af mobildækningen i området.

Til orientering er her kopi af svaret.

Kommunen modtog i oktober 2010 en ansøgning om opsætning af mobilantenner på Farum Fjernvarmeværks skorstene fra Rambøll, der søgte på vegne af Telenor (senere modtog Furesø Kommune desuden tilkendegivelse fra TDC om mastefællesskab).

  •  I juli 2011 giver vi byggetilladelse.
  • Den 3. marts 2012 får vi færdigmelding fra TDC.
  • Den 13. marts giver vi ibrugtagningstilladelse til TDC.
  • Den 29. november sender vi besked til Rambøll, at vi afslutter sagen.
  • Den 11. marts 2013 modtager vi en anmeldelse fra Telcon på vegne af Telenor om etablering af de antenner og teknikkabine, der blev givet tilladelse til i juli 2011.
  • Den 18. marts 2013 godkender vi anmeldelsen af byggeriet af Telenors antenner og teknikskab.

Furesø Kommune har ikke modtaget andre ansøgninger om udbygning af mobildækningen på Farum Kaserne. Kommunen har således ikke besluttet at afvise en ansøgning om at opstille en mast. Furesø Kommune formoder, at der hos TDC, der har etableret antenner på Farum Fjernvarmeværks skorstene ér tidssvarende dækning og at der vil være det hos Telenor, når de har færdigmeldt byggeriet. Kommunen har generelt brug for borgernes meldinger om hvorvidt der er tidssvarende og tilfredsstillende mobildækning inden for kommunegrænsen. Tidligere var forholdet, at selvom teknikken var tilgængelig, var det ikke flertallet, som efterlyste den, og lokal modstand mod masterne har i mange tilfælde betydet, at det ikke har været muligt at gennemføre udbygning af mobilnettet i det omfang, som teleselskaberne har ønsket sig. Din henvendelse kan være et signal til kommunen om, at forholdet er ved at vende, og at der er et mere udtalt behov for optimeret mobildækning såvel på Farum Kaserne som i resten af Furesø Kommune. Derfor, hvis det er tilfældet at TDC kunder ikke har tilfredsstillende dækning, vil vi gerne vide det. Vi har taget kontakt til Telcon og forhørt os om hvorvidt Telenor realiserer det anmeldte byggeri. Telcon har svaret, at TT-netværket (Telenor og Telia) etablerer det anmeldte byggeri, og at de forventer, at det er realiseret inden udgangen af 2. kvartal i år. 

Comments are closed.