Løse Hunde !!!

Kære hundeejer,

 Grundejerforeningen har igennem det sidste halve år modtaget et stigende antal henvendelser fra beboere, der føler sig generet af løse hunde på området. Grundejerforeningen følger (indtil videre) hundeloven, sådan at det er muligt at færdes med sin hund uden snor, når ledsageren har herredømme (fuld kontrol) over hunden.

Men hverken Grundejerforeningen eller loven anser en hund for at være under ledsagelse/kontrol, hvis den tager uønsket kontakt til forbipasserende, legende børn, andre hunde eller er til fare for cyklister og lignende. 

 På baggrund af de indkomne klager, er det Grundejerforeningens opfattelse, at det er ganske få hundeejere, som ikke kan finde ud af at opføre sig ansvarligt. Derfor vil jeg, som formand og selv hundeejer, finde det uretfærdigt at indføre et generelt forbud mod løse hunde, blot fordi de få ødelægger det for de mange.

Men jeg og resten af bestyrelsen repræsenterer alle grundejere på kasernen, både hundeejere og dem uden hund, så fortsætter klagerne, vil det, som alternativ, være nødvendigt for os, at overveje et generelt forbud, hvilket er en faktisk mulighed, fordi grundejerforeningens område er privat.

  kære hundeejere; tænk over hvordan vi færdes med vores hunde og måske ikke mindst, at det ikke er hunden, men os, som har et problem, når den ikke er under kontrol.  

 Med Venlig Hilsen

Carsten Ildor
Formand
Grundejerforeningen Farum Kaserne

 

 

 

Comments are closed.