Koordinationsmøder på tværs af foreningerne på Kasernen

GF/Farum Kaserne har besluttet, at opstarte en række fælles orienterings- og koordinationsmøder med deltagelse af bestyrelserne for G/F, Garnisionsparkens Ejerforening samt Regimentsparkens Ejer- og Beboerforening.

Det er planen, at disse orienterings- og koordinationsmøder skal afholdes 2- 4 gange årligt og det første møde finder sted Torsdag d. 12. Januar 2012 kl. 1900, sted; Hovedvagten.

Formålet med møderne er at sikre løbende kommunikation samt styrke og koordinere samarbejdet på fælles interesseområder. Desuden er det vores opfattelse, at sådanne møder vil kunne fremme det gode naboskab og sociale aktiviteter på tværs af bebyggelserne. Herunder skal kommende bebyggelser naturligvis også repræsenteres ved møderne.

Møderne påtænkes gennemført med følgende standard dagsorden:

1. Bemærkninger til referat fra forrige møde/godkendelse af referat fra forrige møde

2. Meddelser fra G/F (herunder orientering om verserende sager, høringer m.m.)

3. Meddelser fra foreningerne

4. Eventuelt indkomne punkter til dagsordenen

5. Status på G/F’s økonomi

6. Eventuelt

Venlig hilsen

Carsten Ildor
G/F Farum Kaserne

Comments are closed.