Information omkring NCC byggeplaner for delområde 5.

NCC har primo juli fremsendt materiale vedrørende deres forventelige byggeri på delområde 5.
Herunder kan du se de foreløbige skitseplaner samt materialevalg:

NCC-Farum omr. 5 – 12.06.2012

Primo august vil der komme yderligere billedmateriale omkring byggeriet. Dette materiale vil blive vist på denne side når G/F har modtaget dette fra NCC.

Comments are closed.