Hvordan skal vores by se ud?

Furesø Kommune inviterer til debat om, hvad den kommende strategi for arkitektur og byrum skal lægge vægt på.

 

Hvad er arkitektur og byrum?

Arkitektur og byrum er de fysiske omgivelser, som vi færdes i og bruger hver dag. Det er det offentlige uderum i kommunen, som bygninger og deres udformning, men også meget andet. Det er naboens carport, stien langs søen, boldbanerne ved idrætshallen, lyset på cykelstien og meget mere. Det er byens rum, samt de små detaljer som gesimser og kælderskakte.

God arkitektur er med til at få byen til at fungere og borgerne til at trives.

 

En strategi for borgerne

Den nye strategi for arkitektur og byrum skal udarbejdes i 2013 og 2014. Vi ønsker, at den tilgodeser borgernes ønsker og behov, og at den forstærker det lokale særkende. Derfor indsamler vi input fra kommunens borgere og foreninger.

 

Du kan deltage i en af de to workshops, kommunen afholder:

 

  • Tirsdag den 26. november kl. 19-21.30 i Bryllupssalen, Rådhuset, Stiager 2, Værløse
  • Torsdag den 28. november kl. 19-21.30 i Teatersalen, Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3

 

Du kan også sende dine bidrag via kommunens hjemmeside: furesoe.dk/arkitektur

 

Comments are closed.