Hvor meget vil du betale i bidrag til Grundejerforeningen ???

Kære Beboere

Grundejerforeningen har desværre måtte konstatere, at ikke alle har lige meget respekt for vores fællesområder og fartbegrænsningerne i området. Således har både Ejerforeningen Garnisionsparken og Grundejerforeningen observeret, at beboere kører henover græsarealer, parkerer på fortove og foretager parkering til skade for vores bøgehække.

Genopretningen af skaderne er ikke en uvæsentlig omkostning for Grundejerforeningen, der som konsekvens må pålægges medlemmerne i øget medlemsbidrag. Grundejerforenigen har derfor besluttet, at forbeholde sig retten til fremover, at fremsende erstatningskrav for eventuel genopretning af skader til de pågældende beboere.

I relation til områdets fartbegrænsning på 40 km/t, ønsker Grundejerforeningen at gøre opmærksom på, at foreningen agter at rette henvendelse til Nordsjællands Politi for iværksættelse af fartkontroller på området, idet gentagne opfordringer til overholdelse af færdselsloven ikke synes at have den ønskede effekt. Ligeledes agter foreningen at tage kontakt til Furesø Kommune for herigennem at få etableret yderligere fartbegrænsende foranstaltninger (flere bump og evt. chikaner) såfremt farten ikke nedsættes.

Venlig hilsen

Grundejerforeningen Farum Kaserne
v/ Formand Carsten Ildor

Comments are closed.