Grundejerforeningen vokser

Grundejerforeningen vokser og vi er glade for at kunne byde vores nye medlemmer i Green Garden og Pionerparken velkommen til området.

På nuværende tidspunkt er der sket indflytning i 6 boliger i Pionerparken (Eskadronvænget) og 8 boliger i Green Garden (Løjtnantvænget og Generalvænget).

Ovenstående nye grundejere optages officielt som medlemmer i Grundejerforeningen pr. 1. juli 2014.

Grundejerforeningen tilskødes (overtager) fælles- og udenomsarealerne efterhånden som bygherrerne færdigmelder arealerne og en fælleskontrol af disse er gennemført.

Når overdragelsen er gennemført og accepteret af begge parter er det Grundejerforeningen, der står for bl.a. pleje og vedligehold af de grønne områder samt vintervedligeholdelsen.

Der er netop afholdt indledende fælleskontrol af arealerne ved Pionerparken og påpegede fejl og mangler bliver udført inden udgangen af september 2014.

Grundejerforeningen har endnu ikke overtaget fælles- og udenomsarealerne ved AAB, afdeling 97, da der fortsat er en del mangler, der skal udbedres, før foreningen accepterer en endelig overdragelse. Der er ingen dato for overfragelse.

Ligeledes mangler foreningen også at få endeligt overdraget fællesområderne Golf Residence. Dette er planlagt til at ske d. 20. juni 2014.

Comments are closed.