Fælleskontrol med Nordisk Polering Aps.

Torsdag d. 19. september afholdte Grundejerforeningen fælleskontrol med Nordisk Polering Aps. Fælleskontrollen havde til formål at gennemgå vores grønne områder for at få en øjeblikkelig status på kvaliteten af den leverede serviceydelse samt at få skabt en fælles forventningsafstemning omkring det fremtidige arbejde på området og kvaliteten heraf.

Fælleskontrollen blev gennemført af 2 repræsentanter fra Nordisk Polering Aps samt af Formanden for Grundejerforeningen og indeholdt følgende forhold:

  • Den generelle kvalitet af græsslåningen
  • Klipning af hække
  • Bekæmpelse af ukrudt
  • Skader på træer/hække samt materiel (bænke/lygtepæle)
  • Genplantning af frugttræer
  • Nordisk Polering Aps. egenkontrol

Resultatet af kontrollen blev, at Nordisk Polering tog kritikken til sig i relation til de kritikpunkter der var blevet rejst og lovede at forbedre forholdene til Grundejerforeningens tilfredshed.

Grundejerforeningen skal dog endnu en gang opfordre beboerne til at registrere eventuelle kritiske forhold og tilsende GF information omkring disse. Kun på den måde får bestyrelsen viden om utilfredsstillende forhold som vi så kan forsøge at rette op på.

mvh

Formanden

Comments are closed.