Dit, mit og vores!!!

Dit, mit og vores – information om fællesområderne.

Alle græsplæner, parkeringspladser og andre fællesområder er ejet af Grundejerforeningen, hvilket vil sige alle medlemmerne i fællesskab.

Det betyder at bl.a. græsplænerne skal være frit tilgængelige for alle medlemmer og at der derfor ikke må  inddrages dele af plænerne til privat brug ved opsætning af permanent hegn, beplantning, møbler, legeredskaber osv.

For stuelejlighederne i Garnisonsparken gælder dog en speciel dispensation, hvor hegn og hække kun må  etableres som beskrevet nedenfor:

  • Hegn må kun opsættes vinkelret på facaden, og der må maksimalt etableres to hegn ud for hver stuelejlighed.
  • Hegn skal udføres med en bredde på 2,5 m målt fra facaden og en højde på 1,5 m fra niveau på terrassen.
  • Hegn skal udføres med vandret bræddebeklædning. Bræddebeklædningen skal udføres af brædder i en bredde på 120 mm og skal opsættes med en afstand på 10 mm mellem hvert bræt. Bræddebeklædningen må ikke overfladebehandles, men skal fremstå ubehandlet.
  • Hæk må kun etableres parallelt med facaden, og skal plantes, således at midten af hækken sættes i en afstand af 2,5 m fra facaden. Hækken skal holdes i en højde på maksimalt 1,5 m.
  • Hæk må kun plantes som bøgehæk (Fagus sylvatica).
  • Både hegn og hæk skal holdes inden for de arealer (2,75 x 10,91 m), som stuelejlighederne har eksklusiv brugsret til, jf. deklarationer tinglyst 14.12.2006 og 26.04.2007.

Du kan læse hele dispensationen her:

Dispensation_fra_Lokalplan_70.1_til_etablering_af_hegn_og_hæk.635157210999205627

Grundejerforeningen opfordrer alle ejere af stuelejligheder i Garnisonsparken til at tilpasse deres hegn eller hække efter reglerne.

Du kan læse mere om reglerne for brug af Fællesområderne her:

Regler for Fællesarealer

Comments are closed.