Den indledende fase i 5 års gennemgangen er overstået i Garnisonsparken

Den indledende fase af 5 årsgennemgangen med anmeldelse af krav overfor Arkitektgruppen er nu overstået, og som nogle af jer har erfaret, så har man også fra Arkitektgruppens side besigtiget alle de lejligheder, hvor der er er blevet anmeldt mangler. Fra Ejerforeningens og Grundejerforeningens side er der så også blevet anmeldt et antal mangler af mere generel karakter og forhold som vedrører fælles-arealer, teknikrum, tage etc.

Næste skridt vil være at opnå enighed med Arkitektgruppen om hvilke mangler, der skal udbedres, og hvilke der skal afvises. Vi vil i den forbindelse lytte til anbefalingen fra Ejerforenings advokat, som er specialist på området,siger Philip Marker fra North Property Asset Management A/S. Den umiddelbare opfattelse er, at Arkitektgruppen er indstillet på at udbedre langt de fleste mangler.

For så vidt angår de større forhold som underdimensioneret varmeanlæg samt problemer med træk og kulde, er man forholdsvist langt i undersøgelserne og løsningsmodellerne, og det er pt. vores forventning, at disse problemer vil blive løst.

Forhåbentligt kan udbedringen af samtlige godkendte mangler afsluttes inden sommeren.

Comments are closed.