Skulpturprojekt

Grundejerforeningen for Farum Kaserne har sagt ja til et skulpturprojekt i samarbejde med Kunstakademiet – Billedhuggerskolen Charlottenborg. På kaserneområdet ligger 3 blokke af bornholmsk granit, hver ca. 180 x 70 x 70 cm. I dialog med beboergruppen vil 3 studerende under ledelse af professor Martin Erik Andersen skabe skulpturer i…

Mere…

Møde i Farum Kulturhus angående kampagnen “Hold på Regnvandet”.

Kom og få inspiration  tirsdag den 21. februar kl. 19.00 – 21.30 ”Markedpladsen” i Farum Kulturhus, Teatersalen På markedspladsen kan du møde: Anlægsgartnere                                                                                          Kloakmestre     Veg Tech, regnvandsløsninger Green & Blue, regnvandsløsninger Furesø Spildevand TRYG forsikring Haveselskabet Miljø- og Byggesagsbehandler    Aftens program 19.00 – 19.30  Standene er åbne 19.30 –…

Mere…

5 års gennemgang

Alle, der indsendt skemaer i forbindelse med 5 års gennengang, burde i sidste uge  have modtaget besked om dato for besigtelse. Det er vigtig, at besigtigelsen kan gennemføres til tiden. Hvis man ikke er hjemme, bør man derfor aftale med nabo eller andre om adgang til lejligheden.

Mere…

Ny dagligvarebutik

Furesø Kommune har netop vedtaget lokalplan 70.8, Lokalcenter (dagligvarebutik) ved Regimentsvej og Slagerupvej. Se mere her: http://www.furesoe.dk/Kommunen/PolitikkerOgPlaner/LokalplanerKommuneplan/Lokalplaner/~/media/WWW/Kommunen/Politikker%20og%20planer/LokalplanOgKommuneplan/LokalplanFarum/Lokalplan%2070-8_med_KPT2_endelig_web.ashx

Mere…

Skattejagter i Lillevangsskoven

Orienteringsløb for små og store Farum Orienteringsklub har i Lillevangsskoven opsat faste poster, der kan bruges til at gøre gå- og løbeture lidt sjovere. Lidt lige som en skattejagt kan du printe et kort over posternes placering i skoven og derefter lægge en rute eller bruge de forslag klubben har…

Mere…