Byggepladsen ved Regimentsparken

Grundejerforeningens bestyrelse deltager løbende i møder med byggeledelsen og AAB. Dialogen er indtil videre fin og vi har mulighed for at ændre på forhold som vi finder utilfredsstillende f.eks. fejning af veje, sænkning af støjgener og uhensigtsmæssigt parkederede biler. Til orientering må arbejde på byggepladsen foregå på hverdage mellem kl. 07.00 – 18.00.  Såfremt I måtte have klager i relation hertil skal I sende dem til G/F som så vil tage det op med byggeledelsen.

Oversigt over byggeriet, anlægsplaner, oversigtstegninger m.m. fremgår herunder:

Situationsplan

 

AAB byggeplan

 

Tegninger over AAB byggeri

Til orientering i relation til tegningerne fra byggeriet kan oplyses, at den helt hvide facade vender mod nord på alle husene mens facaden med det farvede felt vender mod syd på alle husene.

Comments are closed.