Ekstra ekstraordinær generalforsamling i Garnisonsparken onsdag d. 18. juli 2012

Ved den ekstraordinære generalforsamling d. 4. juli blev det opnåede forhandlingsresultat om 5 årsgennemgangen enstemmigt godkendt. Imidlertid var der ikke et fremmøde, der repræsenterede 2/3 af Garnisonsparken. For at undgå enhver debat om formalia  afholdes en yderligere ekstraordinær generalforsamling onsdag den 18. juli kl. 17 i møderum 2, Kulturhuset i…

Mere…

Ny vicevært i Garnisonsparken

Ejerforeningen i Ganisonsparken har nu indgået en ny viceværtaftale med Ejendomsvirke pr. 1/3. Brian Jørgensen vil være i Garnisonsparken hver torsdag ca. 4 timer, men kan iøvrigt kontaktes indenfor normal arbejdstid på nedenstående telefonnumre. Vær opmærksom på at Grundejerforeningens aftale med ISS om vedligehold af de grønne områder fortsætter uændret.…

Mere…

Solcelleanlæg i Garnisonsparken

Ved sidste bestyrelsesmøde blev det foreslået at nedsætte en beboergruppe, som kunne undersøge mulighederne for at etablere et solcelleanlæg i bebyggelsen. Ejerforeningen har en årlig udgift på 400 – 600 Kkr. til el. Forbruget anvendes til drift af ventilationsanlægget, elevatorerne samt belysning. Det er undersøgt om forbruget kan nedbringes, men…

Mere…