Profilfolder om Farum Kaserne-området.

På fantastisk kort tid er det lykkedes Furesø Kommune i samarbejde med journalist Lene Finnemann at få udarbejdet en informationsfolder om vores område på Farum Kaserne. Flere medlemmer af Grundejerforeningen Farum Kaserne har i denne sammenhæng ydet en indsats og således bidraget til indholdet af folderen og hermed skal lyde en…

Mere…

Profilfolder om Farum Kaserne-området

På vegne af Furesø Kommune udarbejder journalist Lene Finnemann en profilfolder om Farum Kaserne-området. Folderen skal folde områdets aktiviteter og muligheder ud – den skal ikke markedsføre boligerne, men præsentere bydelen/området og være kommunens supplement til det kommunikationsarbejde, som NCC og Arkitektgruppen gør. Temaerne i folderen vil være dem, man…

Mere…

Spørgsmål til Grundejerforeningen

Grundejerforeningen modtager fra tid til anden spørgsmål fra medlemmer vedrørende bidrag, ejerskifte, stemmefordelingen, generalforsamlinger osv.   Det meste fremgår af Grundejerforeningens vedtægter, der er fastsat af Furesø Kommune, men herunder en kort oversigt med svar på de mest almindelige spørgsmål. Stemmeberettigelse: Ifølge vedtægterne har alle individuelle grundejere samt ejerforeninger stemmeret…

Mere…

Løse Hunde !!!

Kære hundeejer,  Grundejerforeningen har igennem det sidste halve år modtaget et stigende antal henvendelser fra beboere, der føler sig generet af løse hunde på området. Grundejerforeningen følger (indtil videre) hundeloven, sådan at det er muligt at færdes med sin hund uden snor, når ledsageren har herredømme (fuld kontrol) over hunden.…

Mere…

Portvagten som Medborgerhus

Grundejerforeningen skal hermed informere beboerne på Farum Kaserne omkring det tidligere indlæg med overskriften “Portvagten som Medborgerhus”. Det viser sig, at der stadig ikke er truffet endelig afgørelse omkring den fremtidige brug af Portvagten og GF har fra Furesø Kommune modtaget en præcisering af sagens rette sammenhæng, som herunder er gengivet:…

Mere…

Kælkebakken tager form!

    De opmærksomme beboere og et par enkelte skoledrenge har sikkert lagt mærke til, at der nord for Kompagnivej er et anlægsarbejde i gang. Der graves på livet løs og bunken af jord bliver større og større. Dette er såmænd vores nye kælkebakke, som er ved at blive etableret. Grundejerforeningen…

Mere…

Rema 1000 åbner på Farum Kaserne !!!

Nu kan beboerne på Farum Kaserne godt vænne sig til ovenstående slogan. Hvorfor så det, kunne man spørge. Ja, rygterne har længe svirret omkring tidspunktet for åbningen af nærbutikken på hjørnet af Slangerupvej og Regimentsvej og nu er det sikkert. Den længe ventede Rema 1000 åbner torsdag d. 6. december…

Mere…

AAB byggeri på Farum Kaserne

Kære beboere,  Som det sikkert er jer bekendt, så er AAB i gang med at opføre 72 almennyttige boliger på området. Grundejerforeningen bliver i den forbindelse jævnligt indkaldt til informations- og koordinationsmøder med bygherre og entreprenører. På disse møder har Grundejerforeningen bl.a. mulighed for at drøfte eventuelle utilfredsstillende forhold i…

Mere…

Til alle løbe-interesserede

OPDATERET: Tilmeld dig nemt og overskueligt til løb på Kasernen. Vi er en lille flok beboere i Regimentsparken der synes det kunne være dejligt såfremt det kunne lykkes os at etablere en uformel løbeklub for os beboere i området. Tanken er, at det skal være for alle uanset køn, alder…

Mere…