Affaldshåndtering i Garnisonsparken

Så er der indgået en aftale med HC Container om, at de henter affaldscontainerne i affaldsrummet og stiller containerne tilbage efter tømning. Den nuværende ordning, hvor det er viceværten, der går rundt, åbner affaldsrummet, udtager containeren for senere efter tømning på ny at gå rundt for at åbne affaldsrummene og stille den tømte container tilbage, ophører således. Det vil pynte på området, at containerne ikke skal stå på fortorvene i flere timer. Ordningen træder i kraft per 1. marts.

Comments are closed.