AAB byggeri på Farum Kaserne

Kære beboere,

 Som det sikkert er jer bekendt, så er AAB i gang med at opføre 72 almennyttige boliger på området.
Grundejerforeningen bliver i den forbindelse jævnligt indkaldt til informations- og koordinationsmøder med bygherre og entreprenører. På disse møder har Grundejerforeningen bl.a. mulighed for at drøfte eventuelle utilfredsstillende forhold i f. m. det igangværende byggeri.

Onsdag d. 24. oktober fremlagde Grundejerforeningen på et af disse møder en række punkter som G/F ønskede at AAB og byggeledelsen skulle forholde sig til. Herunder er listen af disse forhold anført:

 • Overholdelse af aftalt arbejdstid (0700 – 1800)
 • Ulovlig parkering i begge sider af Regimentsvej og på Armévænget.
 • Stop tomgangskørsel fra lastbiler.
 • Daglig fejning af veje efter endt kørsel med jord.
 • Armévænget bør ikke anvendes som arbejdsvej. 
 • Opmagasinering af materiel på Armévænget er ikke acceptabelt.
 • Varsling af arbejder i weekender bør være konsekvent.
 • Oprydning af materiel der flyder rundt om i området.
 • Komplet ny asfaltbelægning på Armévænget.
 • Reetablering af rabatter samt område omkring elskab, knækkede fliser, opretning af lygtepæl etc.
 • Hegn omkring byggeplads bør sikres efter gentagne henvendelser. Dette for at undgå ulykker.
 • Tilsyn bør øges fra AAB og E&P. (ikke rimeligt at GF er kontrolinstans)

 

Alle ovenstående forhold blev behadlet på mødet og resultatet heraf blev, at byggeledelsen fra Enemærke & Petersen gav deres tilsagn om, at der var flere forhold, der var blevet håndteret utilfredsstillende og at de ville sørge for, at der blev rettet op på disse. Forhold der var uden for deres kontrol ville de videreformidle til deres underleverandører og således forsøge at få dem til at overholde gældende aftaler.

 Grundejerforeningen er klar over, at det naturligvis er generende når der bliver arbejdet sent og i nogle weekender, men dette er faktisk tilladt for bygherre såfremt de har ansøgt dispensation hertil ved Furesø Kommune.

 Grundejerforeningen opfordrer derfor til, at beboerne udviser forståelse og tolerance for eventuelle midlertidige gener i forbindelse med byggeriet idet bygherre naturligvis også forsøger at tage de nødvendige hensyn til beboerne i området. På den måde bevarer vi et godt samarbejde med bygherren og entreprenørerne i området til gavn for alle parter.

 Når dette er sagt, så opfordrer Grundejerforeningen til, at såfremt der observeres utilfredsstillende forhold omkring byggepladsen og specielt i forhold til deres tilladte arbejdstid i tidsrummet kl. 0700 – 1800 så kontakt venligst Grundejerforeningen idet vi så er i stand til at samle og videregive klagerne til både AAB, byggeledelse og Furesø kommune således at vi kan få rettet op på de utilfredsstillende forhold hurtigst muligt.

 Med Venlig Hilsen

 Carsten Ildor
Formand
Grundejerforeningen Farum Kaserne

Comments are closed.